Роботика с LEGO - ниво А1

За занятията при нас

Построяване на вашия първи робот

Преглед на завършената конструкция

Електроника и LEGO части

Програмиране на робота, блокче за движение и портове за кабелите на робота

Зареждане на програми и всички възможни грешки

Задача - да задвижим робота

Приключване на занятието

Въведение във второ занятие - движение назад

Да научим имената на частите в комплекта

Построяване на робот

Задачата за движение като Йо-Йо

Само ако ви е останало време: Разширяване на Йо-Йо задачата

Приключване на занятието

Въведение във трето занятие - поздрав към непознат

Построяване на робот

Блокчета за усмивка и поздрав

Блокче за изчакване

Задачата днес: Поздрав към непознат

Приключване на занятието

Въведение в четвърто занятие - Снимка зад гърба на обект

Построяване на робот

Припомняне на блокчета за Изчакване, Звук и Дисплей

Завой по дъга - Снимка зад обект

Основни принципи за строене с LEGO Technic части

Поставка за телефон на робота

Приключване на занятието

Въведение в пето занятие - разчистване на скали

Построяване на робот без инструкции (част 1 от 4)

Построяване на робот без инструкции (част 2 от 4)

Построяване на робот без инструкции (част 3 от 4)

Построяване на робот без инструкции (част 4 от 4)

Видове завои за роботи с два двигателя и опорна точка

Задачата за разчистване на скали

Приключване на занятието

Въведение в шесто занятие - сензор за допир

Построяване на робот без инструкции (част 1 от 4)

Построяване на робот без инструкции (част 2 от 4)

Построяване на робот без инструкции (част 3 от 4)

Построяване на робот без инструкции (част 4 от 4)

Управление на кабелите на робота

Въведение в сензора за допир

Неограничено движение със сензор за допир

Заобикаляне на препятствие с един двигател назад

Приключване на занятието

Въведение в седмо занятие - Преминаване през тунел

Построяване на робот

Завой на място - когато сме на тясно

Основната задача - преминаване през тунел

Припомняне на блока за звук

Приключване на занятието

Enrollment required. You must have an enrollment to access the course.

With an enrollment you would have access to the complete videos, tasks, evaluations and feedback.