Ниво Д - "Транспорт" - Роботика с LEGO

Занятие 2 - Два задвижващи мотора

Занятиe 3 - Собствен завиващ робот

Занятие 5 - Пропорционално следване на линия

Занятие 6 - Мотоциклет

Занятие 7 - Преговор

Enrollment required. You must have an enrollment to access the course.

With an enrollment you would have access to the complete videos, tasks, evaluations and feedback.