Ниво EV-ь

Занятие 1 - Въведение; Движение напред

Занятие 2 -Йо-Йо; Движение напред назад

Занятие 3 - Управление на мощност

Занятие 4 - Завои с един двигател

Занятие 5 Свободно строене; Завои

Занятие 6 - Движение по пътищата

Занятие 7 - Слалом

Занятие 8 - Сензор за Допир

Занятие 9 - Сензор за допир; Цикъл

Занятие 10 - Пренасяне на товар

Занятие 11 - Проверка на маневреност

Занятие 12 - Работа със сензора за допир. Подравняване по стена.

Enrollment required. You must have an enrollment to access the course.

With an enrollment you would have access to the complete videos, tasks, evaluations and feedback.