Ниво EV-ь

Занятие 1 - Въведение; Движение напред

Занятие 2 -Йо-Йо; Движение напред назад

Занятие 3 - Управление на мощност

Занятие 4 - Завои с един двигател

Занятие 5 Свободно строене; Завои

Занятие 6 - Движение по пътищата

Enrollment required. You must have an enrollment to access the course.

With an enrollment you would have access to the complete videos, tasks, evaluations and feedback.