ЛЕГО робот, който използва инерцията

При работата с роботи ЛЕГО Mindstorms EV3 се използва много физика и математика. Но обикновено е „трудно“ тези понятия да се включат директно по време на час, тъй като учениците идват, за да научат „нещо по-забавно“, а и понякога те са на различна възраст. Но инерцията е доста обща тема и е лесно да бъде обяснена на учениците, особено ако се използва робот.
Роботът се движи и спира. Какво ще се случи с товара, когато роботът спре? Съвсем естествено е товарът да продължи да се движи, като това е опасно. За колко време, каква ще бъде енергията? Всичко това са въпроси, които биха могли да се обсъдят, като се представи този робот.
Роботът не е напълно завършен, тъй като това трябва да направите вие, като изберете какви колела ще използвате.

This material requires a subscription to one of the following plans: Registered or FLLCasts Personal A Monthly or FLLCasts Home Subscription or FLLCasts Personal B One Year or FLLCasts School Student One Year or FLLCasts Team Six months or FLLCasts School One year

In order to build the full construction, you'll have to subscribe to FLLCasts.

Image for ЛЕГО робот, който използва инерцията

Learn more about the subscriptions

Building instructions delivered to your device by 3DAssemblyInstructions.com

 • #360
 • 26 Dec 2017

За да го построите ще имате нужда от

 • LEGO Mindstorms EV3 45544 Education Core
 • LEGO Mindstorms EV3 45560 Education Resource

Bill of materials (Parts list)

Курсове и занятия включващи този Материал

Този Материал е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво В - "Шпионски Игри" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
 • 32
 • 0:00
 • 63
Image for Занятие 4 - Инерция
Lesson icon fllcasts
 • 4
 • 0
 • 2
 • 3d_rotation 1
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
Course icon fllcasts
 • 48
 • 58:06
 • 32