Баркод поле

Това поле може да се разпечата на винил и съдържа 15 продукта и 7 баркода. Баркодовете са асиметрични и за разлика от истинските баркодове дават различни резултати в зависимост от това дали се прочетат от ляво на дясно или от дясно на ляво.

Download

  • #786
  • 24 May 2019

Курсове и занятия включващи този Материал

Този Материал е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства
Course icon fllcasts
  • 58
  • 0:00
  • 185
Image for Занятие 6 - Четец на Щрихкодове
Lesson icon fllcasts
  • 2
  • 7
  • 4
  • 3d_rotation 2