Извеждане на текст от блокче за дисплей Pro Preview

Дисплей блокът ни позволява да извеждаме информация на екрана като картинки, фигури и текст. Този блок се намира в зелената палитра:

Когато желаем робота да покаже какво виждат сензорите му или резултатът от математическо блокче, дисплей блокчето ни позволява да извеждаме тази информация в "Wired" режим. Влизаме в този режим по следният начин:


Ето една примерна програма, която използва този режим за да брои повторенията на един цикъл:

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

 • #1105
 • 20 Feb 2019

Lessons with this tutorial

This tutorial is used in the following lessons

 1. Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи / Занятие 3 - Вратата на трезора

  1. ***Content****

  2. ***Content****

  3. ***Material****

  4. ***Content****

  5. ***Tutorial****

  6. ***Task****

  7. ***Task****

  8. ***Task****

  9. ***Content****

  10. ***Content****

  11. Извеждане на текст от блокче за дисплей
  12. ***Task****

  13. ***Tutorial****

  14. ***Task****

  15. ***Content****

  16. ***Task****

  17. ***Task****

  18. ***Tutorial****

  19. ***Lesson****

  20. ***Tutorial****

  21. ***Content****

  22. ***Tutorial****

  23. ***Lesson****

  24. ***Tutorial****

  25. ***Content****

  26. ***Task****

  27. ***Task****

  28. ***Content****

  29. ***Lesson****

  30. ***Task****

 2. Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи / Нека объркаме жироскопичния сензор

  1. Извеждане на текст от блокче за дисплей
  2. ***Task****

  3. ***Task****

  4. ***Task****

  5. ***Task****

  6. ***Content****