Хронометър Блок Pro Preview

Хронометър блокчето се намира в жълтата палитра и като всеки друг блок в жълтата палитра, той служи единствено за извеждане на информация. Този блок НЕ може да чака дадено условие да бъде спазено:Когато включим някоя програма, независимо дали в нея има хронометър блокче, в нея се стартират 8 хронометъра. Всички 8 хронометъра измерват времето от стартирането на програмата:
 

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

  • #1106
  • 20 Feb 2019

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
Course icon fllcasts
  • 47
  • 0:00
  • 206
Image for Занятие 3 - Вратата на трезора
Lesson icon fllcasts
  • 7
  • 9
  • 10
  • 3d_rotation 1