Хронометър Блок Pro Preview

Хронометър блокчето се намира в жълтата палитра и като всеки друг блок в жълтата палитра, той служи единствено за извеждане на информация. Този блок НЕ може да чака дадено условие да бъде спазено:Когато включим някоя програма, независимо дали в нея има хронометър блокче, в нея се стартират 8 хронометъра. Всички 8 хронометъра измерват времето от стартирането на програмата:
 

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

 • #1106
 • 20 Feb 2019

Lessons with this tutorial

This tutorial is used in the following lessons

 1. Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства / Занятие 1 - Пропускателна станция на магистрала

  1. ***Content****

  2. ***Content****

  3. ***Material****

  4. ***Content****

  5. ***Tutorial****

  6. ***Tutorial****

  7. ***Lesson****

  8. ***Content****

  9. Хронометър Блок
  10. ***Tutorial****

  11. ***Task****

  12. ***Task****

  13. ***Tutorial****

  14. ***Tutorial****

  15. ***Tutorial****

  16. ***Task****

  17. ***Content****

  18. ***Task****

  19. ***Tutorial****

  20. ***Task****

  21. ***Task****

  22. ***Tutorial****

  23. ***Task****

  24. ***Task****

  25. ***Content****

  26. ***Task****

  27. ***Task****

 2. Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи / Занятие 3 - Вратата на трезора

  1. ***Content****

  2. ***Content****

  3. ***Material****

  4. ***Content****

  5. ***Tutorial****

  6. ***Task****

  7. ***Task****

  8. ***Task****

  9. ***Content****

  10. ***Content****

  11. ***Tutorial****

  12. ***Task****

  13. Хронометър Блок
  14. ***Task****

  15. ***Content****

  16. ***Task****

  17. ***Task****

  18. ***Tutorial****

  19. ***Lesson****

  20. ***Tutorial****

  21. ***Content****

  22. ***Tutorial****

  23. ***Lesson****

  24. ***Tutorial****

  25. ***Content****

  26. ***Task****

  27. ***Task****

  28. ***Content****

  29. ***Lesson****

  30. ***Task****