Ротационен сензор - Условен оператор Pro Preview

Вече знаем как работи ротационният сензор. Сега е време да се запознаем с още начини по които можем да го използваме.

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

 • #1131
 • 24 Feb 2019

Ротационния сензор, както всеки сензор, има собствена настройка в условното блокче.


Както можете да видите условният оператор има само режим за сравнение (compare). Ако застанете с мишката ще видите, че този режим има три подрежима:

 •  Градуси (Degrees) роботът сравнява с определена стойност, по подразбиране 90, количеството градуси на които се е завъртял мотора. Блокчето проверява дали това сравнение е вярно и спрямо резултатът изпълнява съответните команди.

 

 •  Ротации (Rotations) роботът сравнява с определена стойност, по подразбиране 1, количеството ротации на които се е завъртял мотора. Блокчето проверява дали това сравнение е вярно и спрямо резултатът изпълнява съответните команди.

 

 • Текуща Мощност (Current Power)  роботът сравнява с определена стойност, по подразбиране 50, текущата мощност с която се върти мотора. Блокчето проверява дали това сравнение е вярно и спрямо резултатът изпълнява съответните команди.

 

За разлика от другите сензори, ротационният сензор не се включва в портовете от 1 до 4. Тъй като сензорът е вътре в моторите, портовете на които се свързва са от A до D, по подразбиране е порт A. Винаги проверявайте дали в блокчето е отбелязан правилният порт.

Lessons with this tutorial

This tutorial is used in the following lessons

 1. Ниво Ж - "Роботи Животни" - Роботика с LEGO / Занятие 3 - Скорпион

  1. ***Content****

  2. ***Content****

  3. ***Material****

  4. ***Tutorial****

  5. ***Task****

  6. ***Content****

  7. ***Tutorial****

  8. ***Task****

  9. ***Task****

  10. ***Task****

  11. ***Task****

  12. ***Task****

  13. ***Content****

  14. ***Task****

  15. ***Task****

  16. ***Content****

  17. Ротационен сензор - Условен оператор
  18. ***Task****

  19. ***Task****

  20. ***Task****

  21. ***Lesson****

  22. ***Task****