Ротационен сензор - Условен оператор Pro Preview

Вече знаем как работи ротационният сензор. Сега е време да се запознаем с още начини за неговото използване.

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

 • #1131
 • 24 Feb 2019

Ротационният сензор, както всеки сензор, има собствена настройка в условното блокче.


Както можете да видите, условният оператор има само режим за сравнение (compare). Ако застанете с мишката, ще видите, че този режим има три подрежима:

 •  Градуси (Degrees) роботът сравнява с определена стойност, по подразбиране 90, количеството градуси, на които се е завъртял моторът. Блокчето проверява дали това сравнение е вярно и спрямо резултата изпълнява съответните команди.

 

 •  Ротации (Rotations) роботът сравнява с определена стойност, по подразбиране 1, количеството ротации, на които се е завъртял моторът. Блокчето проверява дали това сравнение е вярно и спрямо резултата изпълнява съответните команди.

 

 • Текуща Мощност (Current Power)  роботът сравнява с определена стойност, по подразбиране 50, текущата мощност, с която се върти моторът. Блокчето проверява дали това сравнение е вярно и спрямо резултата изпълнява съответните команди.

 

За разлика от другите сензори, ротационният сензор не се включва в портовете от 1 до 4. Тъй като сензорът е вътре в моторите, портовете, на които се свързва, са от A до D, по подразбиране е порт A. Винаги проверявайте дали в блокчето е отбелязан правилният порт.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Ж - "Роботи Животни" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
 • 23
 • 0:00
 • 95
Image for Занятие 3 - Скорпион
Lesson icon fllcasts
 • 3
 • 5
 • 12
 • 3d_rotation 1