Извеждане на данни от собствените блокчета (My Blocks) Pro Preview

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

 • #1194
 • 12 Apr 2019

Тип Параметри

В собствените блокчета можете да задавате два вида параметри: входни (input) и изходни (output). Числата, които искате блокчето да получава се настройват като входен параметър, докато информацията, която искате да изведете от блокчето се настройва като изходен параметър.

Пример:

В този пример е показано как се добавя изходен параметър и как този параметър се използва извън собственото блокче.

 

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства
Course icon fllcasts
 • 58
 • 0:00
 • 185
Image for Занятие 1 - Пропускателна станция на магистрала
Lesson icon fllcasts
 • 7
 • 6
 • 10
 • 3d_rotation 1
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства
Course icon fllcasts
 • 58
 • 0:00
 • 185
Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства
Course icon fllcasts
 • 58
 • 0:00
 • 185