Извеждане на данни от собствените блокчета (My Blocks) Pro Preview

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

 • #1194
 • 12 Apr 2019

Тип Параметри

В собствените блокчета можете да задавате два вида параметри: входни (input) и изходни (output). Числата, които искате блокчето да получава се настройват като входен параметър, докато информацията, която искате да изведете от блокчето се настройва като изходен параметър.

Пример:

В този пример е показано как се добавя изходен параметър и как този параметър се използва извън собственото блокче.

 

Lessons with this tutorial

This tutorial is used in the following lessons

 1. Роботика с LEGO - Ниво 3.5 - Умни измерващи устройства / Занятие 1 - Пропускателна станция на магистрала

  1. ***Content****

  2. ***Content****

  3. ***Material****

  4. ***Content****

  5. ***Tutorial****

  6. ***Tutorial****

  7. ***Lesson****

  8. ***Content****

  9. ***Task****

  10. ***Task****

  11. ***Tutorial****

  12. ***Tutorial****

  13. Извеждане на данни от собствените блокчета (My Blocks)
  14. ***Task****

  15. ***Content****

  16. ***Task****

  17. ***Tutorial****

  18. ***Task****

  19. ***Task****

  20. ***Tutorial****

  21. ***Task****

  22. ***Task****

  23. ***Content****

  24. ***Task****

  25. ***Task****