Постройте петминутен робот

В това видео ще покажем как се строи Петминутният робот и ще го прегледаме накратко.

 • #386
 • 18 Mar 2017
 • 0:33

Стоманено топче

Стоманеното топче е нова част за Mindstorms роботите. Тази част беше въведена с EV3 роботите и това е един от първите роботи, който ще построите и ще я използва.

Петминутен робот (Five Minute bot)

Инструкции за LEGO Mindstorms EV3 робот, който наричаме петминутен, понеже може да се построи за пет минути.

English

In this module we'll build the Five Minute Bot. And it's very similar to the previous one the Easy Bot. And it again has two motors and we have the wheels on the motors and we connect the motors with cables. The difference is this part here the third wheel the steel ball. And you can follow the instructions and build the robot.

Lessons with this tutorial

This tutorial is used in the following lessons

 1. EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms / Build the Five Minute Robot

  1. Build FiveMinuteBot
  2. ***Material****

  3. ***Task****

  4. ***Tutorial****

 2. Роботика с LEGO - ниво А1 / Построяване на робот

  1. Постройте петминутен робот
  2. ***Material****

  3. ***Task****

  4. ***Tutorial****

 3. Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO / Занятие 4 - Завой около Луната

  1. ***Tutorial****

  2. ***Tutorial****

  3. ***Tutorial****

  4. Постройте петминутен робот
  5. ***Material****

  6. ***Task****

  7. ***Tutorial****

  8. ***Task****

  9. ***Lesson****

  10. ***Tutorial****

  11. ***Lesson****

  12. ***Tutorial****

  13. ***Tutorial****

  14. ***Tutorial****

  15. ***Tutorial****

  16. ***Task****

  17. ***Lesson****

  18. ***Task****