Задача: Създаване и зареждане на проста програма в робота Pro Preview

Как да създадете и програмирате първата си задача стъпка по стъпка.

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

 • #853
 • 26 Apr 2018

Стъпки

 1. Включете EV3 софтуера за програмиране на компютъра си;
 2. Добавете блокче за движение към програмата. Няма нужда да настройвате блокчето в момента;
 3. Кръстете програмата Движение (Movement);
 4. Включете EV3 брика;
 5. Свържете робота към компютъра (с USB кабел или по Bluetooth, зависи какво ви е казал преподавателят по-рано);
 6. Заредете програмата в робота;
 7. Стартирайте програмата на пода.

Lessons with this tutorial

This tutorial is used in the following lessons

 1. Instructors Remote Training / How to make the robot move

  1. ***Tutorial****

  2. ***Tutorial****

  3. ***Tutorial****

  4. ***Tutorial****

  5. ***Tutorial****

  6. ***Tutorial****

  7. ***Task****

  8. ***Tutorial****

  9. ***Tutorial****

  10. Задача: Създаване и зареждане на проста програма в робота
  11. ***Task****

  12. ***Tutorial****

  13. ***Tutorial****

  14. ***Tutorial****

  15. ***Tutorial****

  16. ***Task****

  17. ***Tutorial****

  18. ***Tutorial****

  19. ***Task****

  20. ***Tutorial****

  21. ***Task****

  22. ***Tutorial****

  23. ***Task****

  24. ***Tutorial****

  25. ***Task****

  26. ***Tutorial****

  27. ***Tutorial****

  28. ***Tutorial****

  29. ***Task****

  30. ***Tutorial****

  31. ***Tutorial****

  32. ***Task****

  33. ***Task****

  34. ***Tutorial****

  35. ***Task****

 2. Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO / Занятие 1 - Движение напред

  1. ***Tutorial****

  2. ***Tutorial****

  3. ***Tutorial****

  4. ***Tutorial****

  5. ***Tutorial****

  6. ***Task****

  7. ***Tutorial****

  8. ***Tutorial****

  9. ***Tutorial****

  10. ***Tutorial****

  11. ***Task****

  12. ***Tutorial****

  13. ***Tutorial****

  14. ***Tutorial****

  15. ***Material****

  16. ***Tutorial****

  17. ***Tutorial****

  18. ***Task****

  19. ***Tutorial****

  20. ***Tutorial****

  21. ***Task****

  22. ***Tutorial****

  23. ***Tutorial****

  24. ***Tutorial****

  25. ***Tutorial****

  26. ***Tutorial****

  27. ***Tutorial****

  28. ***Tutorial****

  29. ***Tutorial****

  30. ***Tutorial****

  31. ***Tutorial****

  32. Задача: Създаване и зареждане на проста програма в робота
  33. ***Task****

  34. ***Tutorial****

  35. ***Tutorial****

  36. ***Tutorial****

  37. ***Tutorial****

  38. ***Lesson****

  39. ***Tutorial****

  40. ***Tutorial****

  41. ***Tutorial****

  42. ***Task****

  43. ***Tutorial****

  44. ***Task****