ЛЕГО Съединител Pro Preview

Съединителят е механично устройство, което предава или не предава въртеливо движение. Днес ще видим как можем да конструираме такъв елемент, като използваме ЛЕГО.

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

  • #908
  • 30 Jul 2018
  • 0:17

Магията се случва благодарение на следните части от серията ЛЕГО Техник:

Първо, имаме зъбно колело, което е доста по-различно от останалите зъбни колела. Забележете, че отворът по средата на зъбното колело не прилича на плюс, а е кръг.

В резултат на това, зъбното колело не се върти, когато оста, към която е прикрепено колелото, се върти.

Ако погледнем вътрешната страна на зъбното колело, ще видим, че там има четири ръбчета.

Това позволява да сложим зъбното колело върху тази част:

Тя също има четири ръбчета и когато се върти, зъбното колело върху нея също се върти.

Ако разгледаме тази част по-подробно, ще видим, че отворът по средата не е типичен за ос.

Обикновено тази част се използва заедно с:

Те се закрепят една за друга и се зацепват по перфектен начин. И така, ако имаме следната конструкция и завъртим оста, червеният задвижващ пръстен също ще се върти. Ако задвижващият пръстен и зъбното колело не са закрепени едно за друго, завъртането на оста няма да доведе до завъртане на зъбното колело.

Но, ако леко променим конструкцията:

завъртайки оста, зъбното колело също ще се върти.

Всъщност, това е механизмът на съединителя. Когато задвижващият пръстен и зъбното колело са зацепени, движението на мотора се предава към края на системата. Ако не са зацепени, движението на мотора не се предава нататък. 

Накрая, имаме и тази част:

Тя се използва за свързване и освобождаване на съединителя. Това може да се постигне по следния начин:

Катапултът е перфектен пример за съединител. Когато съединителят зацепва, моторът спира да се движи и държи брика горе, а товара долу. Когато съединителят е отпуснат, няма какво да държи брика горе. Благодарение на теглото си, брикът се спуска надолу и катапултът стреля. Много е просто, нали :)