Category Basic

Image for EV3 basics course. Touch sensor (part 1)
10:06
  • #138
  • 07 Oct 2015
Image for Графът – ЛЕГО Mindstorms робот за сграбчване и разчистване без колела
3d_rotation
  • 24 Nov 2017
Image for Еклоид – ЛЕГО робот с широка задна приставка с мотори
3d_rotation
  • 05 Dec 2017
Image for Пингвин бот с ЛЕГО Mindstorms
3d_rotation
  • 01 Feb 2018
Image for Led - Обикновен ЛЕГО Mindstorms EV3 робот, който следва линия
3d_rotation
  • 01 Oct 2017