13. Overview of M14, M05, M06, M04, M09 - Drop, Pull, Lever, Collect, Deliver - 5 missions with Kriket box robot

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.