В момента ресурсът е наличен само на английски

FIRST LEGO League 2022-2023 Super Powered solutions and review with Chain Monster box robot from LEGO Education SPIKE Prime

Занятия

Introduction

How to use this course

Overview of M08, M15, M07 missions - Push and Collect with Chain Monster

Accomplish M08 Television. Push with Chain Monster

Accomplish M15 Rechargeable Battery. Collect with Chain Monster

Accomplish M07 Wind Turbine. Push with Chain Monster

Accomplish together - M08, M15, M07, with Chain Monster

Overview of M09, M13, M01 - Deliver with Chain Monster

Accomplish M09 Dinosaur Toy. Deliver with Chain Monster

Accomplish M13 Power-to-X. Deliver with Chain Monster

Accomplish M01 Innovation project. Deliver with Chain Monster

Accomplish together - M09, M13, M01, with Chain Monster

Overview of M10, M05, M12, M04, M03 - Push, Lever, Lift, Collect, Pull, Align - 5 missions with Chain Monster box robot

Accomplish M10 Power Plant - Push and Lever with Chain Monster box robot

Accomplish M05 Smart grind - Pull with Chain Monster box robot

Accomplish M12 Water reservoir - Pull with Chain Monster box robot

Accomplish M04 Solar Farm - Collect and ¸Align with Chain Monster box robot

Acomplish M03 Energy Storage, part 1 - Pull with Chain Monster box robot

Accomplish together - M10, M05, M12, M04, M03 - 5 missions with Chain Monster box robot

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.