Robotics with LEGO - Level 1.5

Занятия

Занятие 1

Занятие 2

Занятие 3

Занятие 4

Занятие 5

Занятие 6

Занятие 7

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.