В момента ресурсът е наличен само на английски

VEX EDR introductory course

Занятия

Move your VEX robot forward/backward

Make your VEX EDR robot turn

Move in a square. What are these things called loops?

Touch Sensors - Bumper and Limit Switch

Sonar Sensor. Introduction and physics

Sonar Sensor. Detect Distance

Sonar Sensor. Find closest object

Sonar Sensor. Variable for storing the Minimal Distance

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.