EV3. Правила при протичане на занятията по роботика Pro Preview

Нещата, които очакваме от вас в занятие са следните:

Учениците задават въпросите
Учениците ще сбъркат, преди да успеят
Учениците работят в екип
Когато Учителят говори, това е важно за всички
Урокът се чете преди да дойдем на занятие

  • #322
  • 08 Jan 2017
  • 2:27

Учениците задават въпросите!

Преподавателят не иска от вас "да знаете", но много иска да питате, когато не знаете. Отидете сами при учителя си при проблем, той няма да дойде сам при вас.
 

Учениците ще сбъркат, преди да успеят!

Нормално е да не ви се получи от първия път. Но ще ви се разсърдим ако не опитате отново, и после пак. Може да се съгласим че сте се провалили само след като сте направили 200 (двеста) опита и задачата все още не е решена.
 

Учениците работят в екип

Екип е двамата, които работят с един комплект и си разпределят по равно както строенето, така и програмирането. Но екип е и целият клас, който работи заедно и си помага, за да реши всички задачи в занятието. При нас преписването и подсказването са хубави неща!
 

Когато Учителят говори, това е важно за всички

Когато учителят ви решава проблема на някой, този проблем може да се появи и при вас. Обръщайте внимание на това, което говори учителя.
 

Урокът се чете преди да дойдем на занятие

Затова имаме електронни учебници - можем да ги четем вкъщи, на телефона или на таблета. И мислим как да решим задачите още преди да сме дошли при роботите.

English

Here are some of the expectations that we set for you while taking the course.

The first thing is that you should work as a team. If you are taking this course in a group with other students always try to work as a team. So two people, three trying to solve a single task. This is the way you work as a team. And don't try to do it yourself. Try to share, to talk with the others, to discuss and to come up with a solution. So, try to work as a team. Sometimes when you make a program or a construction in the course it won't work from the first time. There will be some problems there and you might consider this a failure but the important thing here is to try and to ask questions and to be open-minded and whenever you have a problem try to experiment with the task. Try to modify the construction or the program. And if you have difficulties you can always ask. You can ask us below in the comment section below. You can ask the instructor and you can also ask your classmates or the students that are in your group. So it's very important to accept that sometimes the programs won't work and when you have a problem always ask. The next expectation is to always read the module before coming to class. Especially if you are doing this course in a group with other students. And why is this important? Because if you get to know the robot before the class the tasks, the small theory that we have, the new material what will happen in the class is that you'll have much more time for the fun part for constructing, and for programming, and for using these robots. And the more tasks that you solve that you'll feel better.

There are so many advantages for this. So always try to read and to prepare before coming to class so that you have more time in class to do more things.