Графът – ЛЕГО Mindstorms робот за сграбчване и разчистване без колела

Целта на тези инструкции е да ви помогнат да построите ЛЕГО Mindstorms EV3 робот без колела. Трябва вие сами да помислите как точно да поставите колелата. Какви колела бихте използвали отпред? Как ще построите опорното колело? Ето тук има някои препоръки за това как да построите опорното колело -  1, 2, 3, 4

This material requires a subscription to one of the following plans: FLLCasts Personal B One Year or FLLCasts Team Six months or FLLCasts School Student One year or FLLCasts School One year

In order to build the full construction, you'll have to subscribe to FLLCasts.

Image for Графът – ЛЕГО Mindstorms робот за сграбчване и разчистване без колела

Learn more about the subscriptions

Building instructions delivered to your device by 3DAssemblyInstructions.com

  • #330
  • 24 Nov 2017

To construct you need

  • LEGO Mindstorms EV3 45544 Education Core
  • LEGO Mindstorms EV3 45560 Education Resource

Bill of materials (Parts list)