Конструиране

Конструирайте робота по инструкциите по-долу. Обърнете внимание на начина на задвижване и на завиване на робота. Дали той е по-различен от този на роботите досега?

След като приключите с конструирането, моля закрепете сензор за цвят на робота.