Програмиране

Преди всичко нека започнем с няколко прости задачи за движение на робота. След като сме сигурни, че можем да го управляваме успешно, ще преминем към теория, свързана със сензора за цвят.