Конструирайте модела за програмиране на цветен код.