Как да проверим дали спрайтът ни докосва определен цвят? Preview

Ако искаме да проверим дали два спрайта се докосват или дали определен спрайт докосва нещо на екрана, най-лесно е да го направим с проверка на цвета! Сега ще разберете как да стане това. 

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1597
  • 30 Mar 2020

Можем да проверим дали спрайтът ни докосва определен цвят чрез блокчето "докосва ли цвят". То се намира в секцията "сетива".

content picture

Това блокче е логическо блокче, което означава няколко неща:

  1. Не може да се използва само в програмата, а трябва да е в комбинация с други блокчета, като блокчето "ако";
  2. Дава ни само два резултата - Истина или Лъжа (True или False). Истина, ако докосва цвета, който сме му задали и Лъжа ако не го докосва!

За да настроим правилния цвят имаме два варианта. Първият и по-лесният е, да го изберем от екрана на играта. Това ни позволява без да си играем с настройки на цвят, да вземем правилният цвят директно от мястото, от което го искаме. Настройката изглежда така:

content picture

Ако не можем да използваме първия вариант по някаква причина, винаги имаме право да настроим цвета ръчно. За тази цел имаме три плъзгача, които настройват следните три аспекта на цвета:

  1. Основният цвят - този плъзгач ни дава основният цвят, който ще променяме с другите два плъзгача.
  2. Наситеност - този плъзгач управлява, колко да е наситен цвета или колко силно да се вижда.
  3. Яркост - управлява, колко ярък да е цвета.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Пази ги чисти - отдалечен курс за Scratch игра
  • 41
  • 0:00
  • 70