Как се отмества блок от код Pro Preview

Знаем, че кодът зависещ от оператори, трябва да бъде отместен напред, но ако решим да поставим 100 реда код в оператор, след като вече е бил написан, отместването на всеки ред поотделно ще бъде болезнено дълъг процес.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1634
 • 11 Jun 2020

За да отместите няколко реда код едновременно във VS-Code, трябва само да маркирате редовете, които желаете да изместите и да натиснете "tab". Полу-маркирани редове биват отместени изцяло.

Първият ред, от трите маркирани ред, в този пример не е изцяло маркиран:

ev3.speaker.beep()
left_motor.run(1000)
right_motor.run(1000)
wait(2000)

Въпреки това, ако се натисне таб, и трите реда ще бъдат отместени:

ev3.speaker.beep()
  left_motor.run(1000)
  right_motor.run(1000)
  wait(2000)

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Занятие 2 - Tабло за управление на хващач на кран
 • 6
 • 6
 • 7
 • 3d_rotation 2