LEGO MINDSTORMS

Image for Basketball hoop from LEGO Mindstorms Robot Inventor
  • #1196
  • 15 Nov 2020
Image for Програма за EV3 сумо битка с няколко сензора
  • #12dxsm
  • 07 Feb 2020
Image for За преподавателя - Обяснение по електрониката Icon marking that this video tutorial is pro
  • #1078
  • 05 Feb 2019
Image for Трансформиране на шпионската кола Icon marking that this video tutorial is pro
  • #905
  • 17 Dec 2018
Image for Tricky - Turning attachment from LEGO Mindstorms Robot Inventor
  • #1234
  • 22 Nov 2020