Image for Вариантът по Подразбиране в Условен оператор използван за избор на варианти Icon marking that this video tutorial is pro
  • #1172
  • 22 Mar 2019
Image for Използване на блокче за условен оператор, като оператор за избор на варианти Icon marking that this video tutorial is pro
  • #1171
  • 22 Mar 2019
Image for What is Multi-threading Icon marking that this video tutorial is pro
  • #1170
  • 22 Mar 2019
Image for Блокчето за Старт в софтуера на EV3 Icon marking that this video tutorial is pro
  • #1169
  • 22 Mar 2019
Image for Wires for multi-threaded EV3 programs Icon marking that this video tutorial is pro
  • #1168
  • 22 Mar 2019