Метаморфоза на жабата Pro Preview

Виждали ли сте жаба на живо? А знаете ли, че жабите преминават през няколко стадия на метаморфоза? Кои са те?

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

 • #1178
 • 15 Mar 2019

content picture
Подобно на пеперудата, жабите също преминават няколко стадия на метаморфоза. Започва се с яйца, които се снасят до, над и в реки, и блата. След това от яйцата се излюпват попови лъжички, които могат да дишат само във вода. С течение на времето на поповите лъжички им поникват крайници и се развиват бели дробове. Накрая им пада опашката и се превръщат в жаби, готови да снасят яйца.

 

Lessons with this tutorial

This tutorial is used in the following lessons

 1. Ниво Ж - "Роботи Животни" - Роботика с LEGO / Занятие 7 - Жаба

  1. ***Content****

  2. Метаморфоза на жабата
  3. ***Content****

  4. ***Tutorial****

  5. ***Material****

  6. ***Task****

  7. ***Task****

  8. ***Content****

  9. ***Tutorial****

  10. ***Task****

  11. ***Task****

  12. ***Task****

  13. ***Task****

  14. ***Task****

  15. ***Lesson****

  16. ***Task****