Метаморфоза на жабата Pro Preview

Виждали ли сте жаба на живо? А знаете ли, че жабите преминават през няколко стадия на метаморфоза? Кои са те?

To access the full video please subscribe to FLLCasts.com

Subscribe

  • #1178
  • 15 Mar 2019

content picture
Подобно на пеперудата, жабите също преминават няколко стадия на метаморфоза. Започва се с яйца, които се снасят до, над и в реки, и блата. След това от яйцата се излюпват попови лъжички, които могат да дишат само във вода. С течение на времето на поповите лъжички им поникват крайници и се развиват бели дробове. Накрая им пада опашката и се превръщат в жаби, готови да снасят яйца.

 

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво Ж - "Роботи Животни" - Роботика с LEGO
Course icon fllcasts
  • 23
  • 0:00
  • 95
Image for Забавното ниво - въведение в LEGO роботиката чрез игри
Course icon fllcasts
  • 48
  • 58:06
  • 32