Запознаване с преподавателя и останалите ученици

По време на този курс ще работите с други ученици в една група. Те могат да бъдат ваши съученици, съотборници или ученици, които познавате от други извънкласни дейности. Важно е да познавате цялата група, за да можете да работите заедно по най-добрия начин.

 • #319
 • 06 Jan 2017
 • 1:03

Запознайте се с преподавателя си

Преподавателят ви ще ви разкаже нещо за себе си и след това ще се запознаете и с останалите ученици в групата.
Запомнете името на преподавателя си и се обръщайте към него по име!

 

Слушайте другите

Старайте се да слушате останалите в групата и да внимавате какво казват за себе си. Бихте искали да изслушат внимателно вас, нали? Тогава слушайте другите, за да слушат и те вас.

Нещата, които всеки трябва да сподели са:

 • името си;
 • на колко години е;
 • в кой клас е;
 • от кое училище;
 • любим спорт, извънкласно занятие, хоби.
   

Разкажете история

По преценка на преподавателя, може да разкажете история или постижение, което сте направили. Използвайте следното начало "Аз съм правил нещо, което вие вероятно не сте правили и то е ..."

English

In this course you are working along with other classmates, teammates. It might be a club or it might be some kind of an extracurricular activity and it is very important to know the people that you are working with. To know their name, their age, to know something interesting about them. That's why there are some very interesting games called Ice Breakers. Where you break the ice so that the one that's left behind could join the team. And continue working in this team. For example, a very interesting Ice Braking game is called I've done something you haven't done. So as you are in a group in turn each of you try to tell something and to tell a story about something that you've done but you think that nobody else in this group has done.

Lessons with this tutorial

This tutorial is used in the following lessons

 1. EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms / Build community in the classroom

  1. Запознаване с преподавателя и останалите ученици
  2. ***Tutorial****

  3. ***Tutorial****

  4. ***Tutorial****

  5. ***Task****

 2. Роботика с LEGO - ниво А1 / За занятията при нас

  1. Запознаване с преподавателя и останалите ученици
  2. ***Tutorial****

  3. ***Tutorial****

  4. ***Tutorial****

  5. ***Task****

 3. Ниво A - Въведение - Роботика с LEGO / Занятие 1 - Движение напред

  1. ***Tutorial****

  2. ***Tutorial****

  3. ***Tutorial****

  4. ***Tutorial****

  5. Запознаване с преподавателя и останалите ученици
  6. ***Task****

  7. ***Tutorial****

  8. ***Tutorial****

  9. ***Tutorial****

  10. ***Tutorial****

  11. ***Task****

  12. ***Tutorial****

  13. ***Tutorial****

  14. ***Tutorial****

  15. ***Material****

  16. ***Tutorial****

  17. ***Tutorial****

  18. ***Task****

  19. ***Tutorial****

  20. ***Tutorial****

  21. ***Task****

  22. ***Tutorial****

  23. ***Tutorial****

  24. ***Tutorial****

  25. ***Tutorial****

  26. ***Tutorial****

  27. ***Tutorial****

  28. ***Tutorial****

  29. ***Tutorial****

  30. ***Tutorial****

  31. ***Tutorial****

  32. ***Tutorial****

  33. ***Task****

  34. ***Tutorial****

  35. ***Tutorial****

  36. ***Tutorial****

  37. ***Tutorial****

  38. ***Lesson****

  39. ***Tutorial****

  40. ***Tutorial****

  41. ***Tutorial****

  42. ***Task****

  43. ***Tutorial****

  44. ***Task****