2. Занятие 2 - Трети колелца и Квадрат

Въведение

Днес ще тестваме различни опорни колела и ще определим, кое от тях е най подходящ за робот, който ще изпратим на луната.

Роботът на луната ще се захранва със слънчева батерия, но това означава, че има много малко ток и не трябва да хаби много от него, за да завива и навигира. Ще трябва да намерите кое опорно колело се съпротивлява най-малко на завоите.

Друг страшен проблем би бил ако робота заседне. Ще бъде твърде скъпо да изпратим механик на луната, който да му помогне. Ще трябва да определим кои колела биха заседнали лесно в някоя малка дупка и кои робота би могъл да извади.

Нека всеки екип в залата да построи различно опорно колело и след това ще можете да си ги размените.

В края на занятието най-успешните екипи ще получат бонус задача!

content picture

Конструиране и Теория

Днес ще построим и сравним няколко различни конструкции на задни колела, които служат за опора на робота.

Преподавателят ще разпредели четирите конструкции, показани в занятието, между екипите в залата, така че всеки да построи различно опорно колело.

Малкият Граф – ЛЕГО Mindstorms робот без колела

Целта на тези инструкции е да ви помогнат да построите ЛЕГО Mindstorms EV3 робот без колела. Трябва вие сами да помислите как точно да поставите колелата. Какви колела бихте използвали отпред? Как ще построите третото колело? Ето тук има някои препоръки за това как да построите третото колело -  1, 2, 3, 4

Можете да добавите хващач към тази конструкция по инструкциите тук.

Как да изберем опорно колело за ЛЕГО робот

Разгледайте конструкциите. Част от колелцата се движат свободно наляво-надясно и това е необходимо, за да може роботът ни да бъде по-маневрен.

Пияни и не-въртящи колела

Какво е по-особеното при колелата, които не се въртят наляво-надясно и при какви роботи използваме такива трети колела? Колелца, които не са така свободно подвижни, използваме при роботи, които трябва да изпълняват движение напред-назад. Роботи с подобни колела завиват трудно. Ако все пак роботът ни има такова колело и искаме той да завива без да променяме конструкцията, можем просто да махнем гумата от джантата. Това ще доведе до намаляване на триенето и роботът ще завива по-лесно.

Хоризонтално и вертикално закрепване

Важно е да забележите, че част от конструкциите имат вертикално разположени щифтове за закрепване към робота, a друга част - хоризонтално.

Можете да използвате различните конструкции за различни роботи в бъдеще.

content picture

Сега, след като построихте робота, затворете кутията, за да не ви пречи.

 1. Приберете всички части, които не ви трябват за робота, в кутията.
 2. Затворете кутията и я отместете, така че да не ви пречи повреме на следващите задачи.

Програмиране и теория

Днес няма да учим нищо ново, а ще затвърдим умения, придобити по-рано. Припомнете си как се завива на 90 градуса с робота и как се работи с блокчето за повторение (Loop).

Завъртане на 90 градуса с LEGO Mindstorms робот

90-градусовото завъртане на робота е различно от 90-градусовото завъртане на мотора!

90-градусово завъртане на мотора

Деветдесет градуса представляват четвърт завъртане на колелото. При завоя с един двигател се върти само един мотор. Четвърт завъртането е много късо разстояние, което означава, че роботът се мести съвсем малко.

90-градусово завъртане на робота

Очакваният резултат от 90-градусовото завъртане на робота е, че роботът се премества в пространството 90 градуса настрани. Това завъртане е много различно от четвърт завъртането на мотора.

Изпробвайте различни конструкции на опорни колела и коментирайте разликите

Роботът вече е направил квадрат.

Сега, нека сравним различните опорни колела. Постройте ги или вземете назаем от други ученици. Редувайте се, за да може всички да използват всяка една конструкция и отбележете резултатите в задачата по-долу.

content picture

Награда след изпълнение на задачите

В зависимост от това колко добре сте решили задачите, учителят може да ви даде една от двете допълнителни задачи:

Сменете колелата на робота и го изпробвайте. Променете настройките на програмата, ако е необходимо.

или

Добавете хващач към робота. Програмирайте средния мотор да затваря и отваря хващача. Сграбчете предмет.

Графът – ЛЕГО Mindstorms робот за сграбчване и разчистване без колела

Целта на тези инструкции е да ви помогнат да построите ЛЕГО Mindstorms EV3 робот без колела. Трябва вие сами да помислите как точно да поставите колелата. Какви колела бихте използвали отпред? Как ще построите опорното колело? Ето тук има някои препоръки за това как да построите опорното колело -  1, 2, 3, 4

Задачи по приключване на урока.

 1. Направете снимки и клипове на роботите
 2. Разглобете и подредете робота
 3. Подредете работното си място
  • Важно е да подредите електрониката на роботите върху капака на кутията.
  • Навийте кабела за програмиране, така че да е събран.
  • Поставете кабелите за робота до електрониката.
  • Навийте кабела на мишката около мишката.
  • Навийте кабела на зарядното на лаптопа така, както преподавателят ви ще ви покаже.
  • Когато изключите компютъра, оставете го до кутията по роботика.
 4. Изключете всички програми на компютъра
 5. Излезте от FLLCasts
 6. Изключете компютъра
 7. Приберете столовете си под масата