Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2

Занятия

Занятие 1 - Охранителна система

Занятие 2 - Tабло за управление на хващач на кран

Занятие 3 - Tабло за управление на движението на кран

Занятие 4 - Спасителен робот с дистанционно

Занятие 5 - Железопътна количка

Занятие 6 - Aвтоматизирана прахосмукачка

Занятие 7 - Преминаване през тунел

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.