Роботика с LEGO - Ниво 4.0 - Тактилна Игра за Памет

Занятия

Занятие 1 - Игра с натискане

Занятие 2 - Игра с лост

Занятие 3 - Игра с разклащане и Собствени картинки

Занятие 4 - Игра със захлупване и работа с файлове

Занятие 5 - Игра с цветове и Памет за класирането

Занятие 6 - Записване на резултат

Занятие 7 - Оформяне на краен продукт

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.