В момента ресурсът е наличен само на английски

EV3 Phi. Introduction to robotics with LEGO Mindstorms

Занятия

Build the EasyBotEV3 Robot

Parts, components and notes about LEGO robot constructions

First challenge - Yo Yo task

Series of instructions make a program

Programming Arc turns. Adjusting robot speed

Build the Five Minute Robot

Sound & Display. Animating Mindstorms Robots

Animating a Robot part II - Greet and Leave. How to Wait

Make the robot consider the cargo. Inertia and Acceleration

Turning with a LEGO Mindstorms Robot

"Camera" on wheels

Build Castor Bot

Extend the robot with a touch sensor. Building without instructions

Extending without instructions. Basic principles

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.