Ниво EV-ь

Занятия

Занятие 1 - Въведение; Движение напред

Занятие 2 -Йо-Йо; Движение напред назад

Занятие 3 - Управление на мощност

Занятие 4 - Завои с един двигател

Занятие 5 Свободно строене; Завои

Занятие 6 - Движение по пътищата

Занятие 7 - Слалом

Занятие 8 - Сензор за Допир

Занятие 9 - Сензор за допир; Цикъл

Занятие 10 - Пренасяне на товар

Занятие 11 - Проверка на маневреност

Занятие 12 - Работа със сензора за допир. Подравняване по стена.

Занятие 13 - Работа със сензора за допир. Измъкване от лабиринт.

Занятие 14 - придвижване из града

Трябва да започнете курса за да получите пълен достъп до него.

Ако започнете курса, ще имате достъп до пълните видеоклипове, задачи, оценки и обратна връзка.