Сега, след като построихте робота, затворете кутията, за да не ви пречи.

  1. Приберете всички части, които не ви трябват за робота, в кутията.
  2. Затворете кутията и я отместете, така че да не ви пречи повреме на следващите задачи.