Блокче за подсветка на брика Pro Preview

Знаете ли, че всъщност светлината около копчетата може да не е само зелена? Забелязвали ли сте как тази подсветка става червеникава, когато брикът няма батерия?

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

  • #1118
  • 15 Feb 2019

Как се управляват светлините на бутоните под екрана.  

Тези светлини ни показват дали роботът е включен и дали се изпълнява програма. Когато зелената светлина свети постоянно, роботът е включен. Когато зелената светлина премигва бързо, значи в момента се изпълнява програма.

Това е поведението на светлината по подразбиране, когато не сме я програмирали. От сега нататък, при нужда, можем да я програмираме изрично. Блокчето за управление на лампичките се намира в зелената Action палитра:Можем да програмираме лапичката
да се включи - режим ON,
да се изключи - режим OFF,
или да се върне в състоянието на мигане като за обикновена работеща програма - режим Reset.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
  • 50
  • 1:03
  • 213
Image for Занятие 1 - Умни стойки за защита
  • 5
  • 7
  • 15
  • 3d_rotation 1