Изпращане на съобщение към потребители при записване в група

  • #1260
  • 12 May 2019


При добавянето на човек в групата се правят няколко избора, които променят съдържанието на имейла, който ще се изпрати.

1. Типът потребител, който се създава- Това ще промени съобщението, което седи под текста: "...This is a message from the coordinators of the group:". Ще се попълни със стойността зададане при създаването/редактирането на групата в полето "Имейл при добавяне на [типът потребител]" ,което се намира в менюто "Съобщения".

2. Дали потребителят е добавен към абонамента на човека, който го създава- Ако не е, към съобщението ще се добави текст, който дава информация за това какъв абонамент е нужен за достъпването на ресурсите с който групата ще се занимава. В противен случай- няма да се добави текст за абонамента.

3. Дали потребителят, който се добавя към групата, е стар или нов потребител.
    3.1 Ако човекът, няма потребител в платформата и не му зададе паролата, докато го създаваме, ще се добави текст, който ще го накара да си активира акаунта, като си зададе паролата сам.
    3.2 Ако човекът има потребител или ние го създаваме на момента и му специфицираме паролата, няма да се изпрати съобщение за активиране на акаунта.

4. Всички идентификатори в {{ }} скоби, ще бъдат заменени с съответстващите им данни преди съобщението да бъде изпратено към потребителя.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Use FLLCasts Productively
  • 20
  • 0:00
  • 0
Image for How to manage your groups
  • 3
  • 0
  • 0
  • 3d_rotation 0