Как да накараме програмата ни да взема решения спрямо няколко условия Pro Preview

Вече трябва да знаете как програмата ви може да вземе решение спрямо едно условие, но понякога решенията, които трябва да взима, изискват повече от едно условие. Това може да бъде направено по няколко начина и тук ще ви покажем как да го направите с вложени логически оператори.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1632
 • 20 Jun 2020

Логическите оператори "if" могат да съдържат код, който включва още логически оператори "if". Ето как трябва да изглежда програмата ви, ако проверявате две условия, чрез вложени логически оператори:

if (първо условие):
  if (второ условие):
    (код за условно изпълнение)

Ако първото условие не е спазено, вложеният "if" няма да бъде проверен изобщо. Ако вторият "if" не е спазен, то кодът за условно изпълнение няма да бъде изпълнен. По този начин кодът се изпълнява когато и двете условия са спазени.

Този метод може да се прилага и за повече от две условия.

Обръщайте внимание на нивата на отместване на кода. Ако двата if-a са на едно ниво, те няма да зависят един от друг:

if (първо условие): 
if (второ условие): 
   (код за условно изпълнение)

Това е пример за грешно написан код.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Занятие 3 - Tабло за управление на движението на кран
 • 3
 • 4
 • 6
 • 3d_rotation 2