За преподаватели: Представяне на ниво Q01 Pro Preview

  • #2178
  • 01 Jan 2023
Q01 - Въведение в програмирането за деца 5-6 г - Чудесата на Света

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.