За преподаватели: Представяне на ниво Q03 Pro Preview

  • #2180
  • 01 Jan 2023
Q03 - Програмиране за деца 6-7 г. - Слънчевата система и Земята

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.