1. Занятие 1 - Движение напред

Въведение

Днес ще конструирате един простичък робот и ще го програмирате да изминава определено разстояние. Преди да започнете работата си, нека всички се запознаем и научим как се провеждат занятията ни. От вас очакваме да оставите добри впечатления на хората, с които ще работите през цялото ниво и да спазвате правилата, които ще ви представи вашият преподавател.

content picture

Конструиране

Днешния робот е с простичка конструкция. Ще видите, че в първите няколко занятия правим роботи подобни на този, защото е лесен за строене и защото трябва да се научим да програмираме преди да започнем с големите роботи.

Как да следваме инструкции за построяване на робот

Ще построим лесния робот EasyBot и ще ви обясним как да следвате инструкции.

За да построите робота, трябва да следвате стъпките, показани на 3D визуализатора.

Как се следват инструкции

На всяка стъпка ще виждате нужните части горе в левия ъгъл. Там ще са посочени дължината на елементите и броят еднакви части, които са нужни.
В средата на екрана виждате как да закрепите частите една за друга.

Понякога може да няма части горе вляво и стъпката е просто да завъртите робота в ново положение.
Обикновено последната и началната стъпка показват сглобения робот.

Винаги се старайте частите в ръцете ви да са ориентирани точно като на картинката, която гледате!

Как да управлявате изображението

Използвайте стрелките от клавиатурата за да преминавате на следваща или предишна стъпка.
С ляв бутон на мишката въртите конструкцията и можете да я разглеждате.
С десен бутон местите конструкцията на лявo и дясно.
С колелцето на мишката можете да се отдалечавате и да се приближавате.
Под инструкцията има бутон "Autorotate", който изключва автоматичното въртене на камерата. Еспериментирайте кога е по-добре да е изключено и кога не. По подразбиране е включено.

До сега не ви се е случвало да строите роботи. Заедно с първият си робот се налага да го строите и с друг човек.

Как се строи по двойки

Ще ви покажем как да се редувате така, че да има разбирателство по време на строенето.

Правила при строене по двама

Роботът ви трябва да се  строи в прозрачния капак от кутията, поставен на масата пред компютъра ви. Целта е да не не падат части по земята и да не се търкалят неудобно по масата. Също така, роботът ще е на удобно място пред двама ви.

content picture


От вас като ученици работещи по двама се очаква да се редувате в подаването на частите и в сглобяването на частите на определен брой стъпки. Добри числа да си разменяте ролите са 10 или 20 стъпки. На 5 стъпки ще има твърде чести смени. Смяна чак на "половината стъпки" е прекалено късна и подаващият части ще запоне да скучае и ще се чувства ненужен и ощетен.
Кажете на преподавателя си, кой ще е първият Строящ и кой ще е първият Подаващ частите.

Не се състезавайте с другите ученици, които строят в залата. Не е важно колко сте бързи, важно е колко точно следвате инструкциите за да имате успешно построен робот.

За какво да внимавате, докато строите по инструкции

Когато строите по инструкции, има някои често допускани грешки.

 

Ориентацията на Брика

Внимавайте как е разположен брика и в коя посока се намира дисплеят му.
Важно е дисплеят да гледа към вас, понеже от него стартирате програмите. Има значение от коя страна са портовете на робота, за да подберете оптимална дължина на кабелите и оптимална позиция на кабелите около робота.

Внимавайте как са ориентирани и частите

Може да направите грешка с

Г-образните греди и да ги поставите в завъртяна или огледална позиция.
Щифтовете също може да се поставят отляво или отдясно на греда и това има голямо значение.

Внимавайте за размерите на частите и позициите им

Измервайте дължините на гредите и осите. Има значение дали ос е сецмица или петица.
Бройте внимателно в кой по ред отвор отива всеки щифт в гредите.

На кратко

Винаги проверявайте дали това, което се построили във всяка стъпка, съвпада точно с инструкциите на екрана.

Lego части и местата им в кутията

Всяка част си има място в кутията и вие трябва да връщате всички части от там където сте ги взели.

Важно: Различаваме и разделяме частите по форма, не по цвят.

Къде да намеря "тази част"?

Ще строите роботите си много по-бързо, когато знаете къде се намират частите в кутията. В кутиите си ще намерите таблица за подреждане. Повечето отделения имат описание какви части има в тях:

 • Четни и нечетни оси;
 • Двойни и тройни щифтове;
 • Части за обръщане на ъгъла;
 • По-тънки части;
 • Прави и пречупени греди.

Къде да оставя тази част?

В края на занятието ще трябва да разглобите робота си. Всички части трябва да бъдат върнати в отделенията, от които са взети. Не може да напуснете занятието по роботика преди преподавателят ви да е проверил и да е одобрил подреждането на кутията.

Важно: Различаваме и разделяме частите по форма не по цвят.

Горната част на кутията

content picture

Долната част на кутията

content picture

EasyBotEV3 - прост робот

Един от първите роботи, които строим в клас.

Сега, след като построихте робота, затворете кутията, за да не ви пречи.

 1. Приберете всички части, които не ви трябват за робота, в кутията.
 2. Затворете кутията и я отместете, така че да не ви пречи повреме на следващите задачи.

Програмиране

Сега ще се научим да създаваме програми, да качваме програми в робота и да караме робота да се движи точно определено разстояние. Само много опитни програмисти могат понякога да създават правилни програми от първия си опит, за това очакваме да грешите, да въвеждате промени и да пробвате отново. 

Типични причини моторите да не се движат

Ще разгледаме типичните причини защо роботът ви изобщо не иска да се движи.

Грешен порт

По подразбиране двигателите трябва да са свързани към портове В и С. Ето защо, ако моторите не се въртят, първо трябва да проверите портовете. Проверете дали връзките на кабелите съответстват на порта, настроен в блокчето за движение в програмата.

Кабелът само изглежда свързан

Трябва да натиснете кабела в порта му докато чуете лек щракащ звук.
Втората ви стъпка, след като проверите за съответствието на портове и кабели, е да проверите дали кабелите са добре вкарани в портовете.

Можете да покажете на някого, че кабелът му не е свързан надеждно, като раздрусате робота и покажете, че кабелът сам излиза от порта си.

Да променим програмата

Как да променим това, което прави робота? И как промените, които правим, да се отнасят до поведението на робота.

Да внесем промяна

Вече имаме програма, с която роботът се движи напред.
Искаме роботът да се движи по-далеч.

Да променим програмата

Вече помним къде трябва да направим промени - увеличаваме броя на ротациите.

Да пуснем робота

След като сме направили промяната, пускаме робота. Я, все още се движи твърде малко! Защо така?

Трябва да зареждаме промените в робота!

Оказва се, че компютърът и роботът не си общуват постоянно. Трябва да свържем робота с компютъра и да заредим отново програмата, за да може да получи промените и новите инструкции.

Темата днес: Движение напред на точно определено разстояние

Програмирайте робота да се придвижи 50 см напред.

Вашата първа програма

На пода ще има две линии - една за начало и една за край. Двете линии са на разстояние 50 см една от друга.

Направете няколко опита с робота си, докато откриете настройките, при които той изминава зададеното разстояние.

Целта е да експериментирате със софтуера. След като сте направили няколко опита, ще ви покажем как ние решаваме задачата.

Задача: Преминете точно половин метър

Подготовка

 • Преподавателят ви е създал едно поле за решаване на задачата на пода в залата:
  • Отбелязал е стартова линия на пода;
  • На 50 см от нея има втора линия.

Програмиране

Целта е да експериментирате с програмата.

 1. Направете много опити с роботите, докато уцелите разстоянието което роботът преминава.
 2. Задачата се зачита за успешна, когато гумите на робота са върху втората линия.

Върху линията означава, че може да не докосват, но гледано отгоре, пресичат линията.

Задачи по приключване на урока.

 1. Направете снимки и клипове на роботите
 2. Разглобете и подредете робота
 3. Подредете работното си място
  • Важно е да подредите електрониката на роботите върху капака на кутията.
  • Навийте кабела за програмиране, така че да е събран.
  • Поставете кабелите за робота до електрониката.
  • Навийте кабела на мишката около мишката.
  • Навийте кабела на зарядното на лаптопа така, както преподавателят ви ще ви покаже.
  • Когато изключите компютъра, оставете го до кутията по роботика.
 4. Изключете всички програми на компютъра
 5. Излезте от FLLCasts
 6. Изключете компютъра
 7. Приберете столовете си под масата