Примерно решение на задачите в занятие 9 от отдалечения курс "Пази ги чисти"

Тази програма е продължение на Примерно решение на задачите в занятие 8 от отдалечения курс "Пази ги чисти" към създаването на пълната игра "Пази ги чисти". Новото в програмата е, че сме добавили нов спрайт, който, когато се докосне от ръцете, ги изчиства.

i18n: Download
 • #dnjtqf
 • 30 Mar 2020

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Пази ги чисти - отдалечен курс за Scratch игра
 • 41
 • 0:00
 • 70
Image for Занятие 9 - Да изчистим изцапаните
 • 2
 • 6
 • 6
 • 3d_rotation 0
Image for Пази ги чисти - отдалечен курс за Scratch игра
 • 41
 • 0:00
 • 70
Image for Занятие 10 - Победен екран
 • 3
 • 6
 • 6
 • 3d_rotation 0