Примерно решение на задачите в занятие 4 от отдалечения курс "Пази ги чисти"

Тази програма е продължение на Примерно решение на задачите в занятие 3 от отдалечения курс "Пази ги чисти" към създаването на пълната игра "Пази ги чисти". Новото в програмата е, че когато тя се стартира, спрайтът се копира 10 пъти и всяко копие е на различно място!

i18n: Download
 • #zoe7p0
 • 25 Mar 2020

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Пази ги чисти - отдалечен курс за Scratch игра
 • 41
 • 0:00
 • 70
Image for Занятие 4 - Повтаряне на действия и клониране на спрайтове
 • 3
 • 5
 • 6
 • 3d_rotation 0
Image for Пази ги чисти - отдалечен курс за Scratch игра
 • 41
 • 0:00
 • 70
Image for Занятие 5 - Правене на костюми на герои
 • 3
 • 4
 • 6
 • 3d_rotation 0