В момента ресурсът е наличен само на английски

FLL 2022: Scratch (Word blocks) program for Kriket robot accomplishing 5 missions - M14, M05, M06, M04, M09 - FIRST LEGO League 2022-2023 SUPER POWERED

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for FIRST LEGO League 2022-2023 Super Powered solutions and review with Chain Monster box robot from LEGO Education SPIKE Prime
 • 41
 • 269:21
 • 17
Image for Drop, Pull, Lever. 5 missions with Kriket box robot
 • 3
 • 0
 • 0
 • 3d_rotation 6
Image for FIRST LEGO League 2022-2023 SUPERPOWERED solutions and review with Kriket Box robot from LEGO Education SPIKE Prime
 • 54
 • 218:47
 • 17
Image for FIRST LEGO League 2022-2023 SUPERPOWERED solutions and review with Kriket Box robot from LEGO Education SPIKE Prime
 • 54
 • 218:47
 • 17
Image for FIRST LEGO League 2022-2023 SUPERPOWERED solutions and review with Kriket Box robot from LEGO Education SPIKE Prime
 • 54
 • 218:47
 • 17
Image for FIRST LEGO League 2022-2023 SUPERPOWERED solutions and review with Kriket Box robot from LEGO Education SPIKE Prime
 • 54
 • 218:47
 • 17
Image for FIRST LEGO League 2022-2023 SUPERPOWERED solutions and review with Kriket Box robot from LEGO Education SPIKE Prime
 • 54
 • 218:47
 • 17
Image for FIRST LEGO League 2022-2023 SUPERPOWERED solutions and review with Kriket Box robot from LEGO Education SPIKE Prime
 • 54
 • 218:47
 • 17
Image for FIRST LEGO League 2022-2023 SUPERPOWERED solutions and review with Kriket Box robot from LEGO Education SPIKE Prime
 • 54
 • 218:47
 • 17