Програма за охрана на наблюдателната кула

Тези програми са създадени да работят с работа Наблюдателница, охранителен робот, построен с LEGO Mindstorms EV3.

"ShowRate" показва ускорението засечено от жироскопа на дисплея на робота.

"SoundProgram" възпроизвежда различни звуци в зависимост от ускорението засечено от жироскопа.

"GreedTheGuard" възпроизвежда звуци в зависимост от вибрацията в продължение на 15 секунди или докато ултразвуковият сензор засече нещо близо до него.

„Optimised“ е същата програма като „GreedTheGuard“, но използва условието за време в цикъла.

Download
  • #lks0dv
  • 08 Mar 2019

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 3.0 - Сигурност и охранителни системи
  • 50
  • 1:03
  • 213
Image for Занятие 4 - Пеещ сеизмичен сензор
  • 5
  • 11
  • 7
  • 3d_rotation 1