MyBlock за управление на средния мотор по позиция - порт А

Използвайки настройката Включен за градуси (ротации) на Блокчето за управление на среден мотор ние задаваме на мотор, колко градуса да "измине". Понякога, обаче ни е необходимо да му задаваме на каква позиция в градуси искаме да отиде мотора. Това може да го постигнем с даденото блокче. То взима за 0 градуса позицията, в която се е намирал моторът при стартиране на програмата. След това като му зададете желана стойност, то отива на тази позиция, без значение от текущата му.

Например: ако в момента моторът се намира на -20 градуса и изпълним блокчето със зададени 30 градуса, мотора ще "измине" 50 градуса. Но, ако мотора се намира на 10 градуса и изпълним същата програма, тогава мотора ще измине само 20 градуса.

How to open?

Download
  • #o5xdws
  • 05 Aug 2019

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво В - "Шпионски Игри" - Роботика с LEGO
  • 30
  • 7:30
  • 108