EV3-G MyBlock за чакане докато лодката не е под правилния ъгъл.

Този собствен блок е направен като заместител на блокче за изчакване на скоростта на жироскопичен сензор. Направен е с филтър вътре в себе си, така че големи разлики в показанията на сензора, да имат малък ефект. Използва и абсолютната стойност на показанията на сензора, така че посоката на завъртане да няма значение. Блокчето спира да чака, когато скоростта на въртене е под определена стойност - стойността на параметъра въведен от вас.

По подразбиране жироскопичния сензор се свързва на порт 2, но ако вашият робот е различен, поправете блокчетата за да работи.

Download
  • #bvklz0
  • 02 May 2019

Курсове и занятия включващи този Програма

Този Програма е използван в следните курсове и занятия.

Image for Ниво З - "Корабоплаване" - Роботика с LEGO
  • 24
  • 2:49
  • 107
Image for Занятие 3 - Симулация на буря
  • 3
  • 5
  • 12
  • 3d_rotation 1