PLF-блок с два коефициента

EV3 PLF-блок за ЛЕГО роботи с управление на предните колела. Блокът има два коефициента на релаксация - един за завой наляво и един за завой надясно. Целта е роботът да може да следва плавно линия, когато сензорът за цвят е позициониран по-близо до едно от двете колела.

Даденият PLF-блок има следните параматри от ляво на дясно:

  • Максималните градуси на завъртане на предните колела
  • Коефициент на релаксация наляво - това е коефициент, който регулира колко плавно роботът да следва линията. При завой наляво стойността по подразбиране е 1.
  • Коефициент на релаксация надясно - това е коефициент, който регулира колко плавно роботът да следва линията. При завой надясно стойността по подразбиране е 1.
  • Стойност на черно - стойността, която "вижда" светлинният сензор, когато е поставен върху линията.
  • Стойност на бяло - стойността, която "вижда" светлинният сензор, когато е извън линията.

How to open?

Download
  • #ph0id3
  • 09 Mar 2018