Опитайте да програмирате робота да говори

  • Открийте блокчето за звука и опитайте да възпроизведете няколко думи с брика.