Как да ползваме CarControl собственото блокче? Pro Preview

Това блокче има 4 настройки и сега ще разберем как се използват те.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1445
 • 21 Aug 2019

Блокчето има четири настройки:

Първата настройка казва на завиващия мотор да завие на определен градус.
Досегашните настройки на зелените блокчета бяха за относителни движения. Ако блокчето казва на мотор B да се завърти на 30 градуса и след това пак му каже да се завърти на 30 градуса, моторът ще го направи два пъти и накрая ще се е завъртял на 60 градуса.
За разлика от тях, това блокче е за абсолютно движение. Това означава, че ако блокчето каже на мотор B да се завърти на 30 градуса и след това повтори тази команда, мотора ще си остане на 30 градуса. Това означава, че с тази настройка директно казваме на колко градуса искаме да е мотора, а не на колко градуса да се придвижи.

Втората настройка е за мощността, тя работи по същия начин, както при зелените блокчета за движение на мотора.

Третата настройка казва дали блокчето управлява робота на неограничено движение или на ротации. Ако е с ✔, тогава робота върви неограничено и настройката за ротации няма значение.

Четвъртата настройка е колко ротации да се движи робота. Ако горната настройка е отбелязана, тази настройка няма значение. Иначе работи по абсолютно същия начин, както при зелените блокчета за движение.

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Роботика с LEGO - Ниво 2.0 - Роботи в производството
 • 44
 • 15:01
 • 129
Image for Занятие 5 - Робо-Кола
 • 6
 • 4
 • 11
 • 3d_rotation 1
Image for Ниво Д - "Транспорт" - Роботика с LEGO
 • 33
 • 1:03
 • 110
Image for Занятие 6 - Роботизирана кола втора версия
 • 5
 • 4
 • 11
 • 3d_rotation 1