Как се обновява променлива с израз, в който тя съществува Pro Preview

Вече трябва да знаете как се създават числови променливи, как им се задава начална стойност и как можете да ги използвате, но главната функция на променливата е, че тя може да се променя. Тук ще ви покажем как можете да променяте стойността на числовите променливи използвайки два различни синтаксиса.

Необходимо е да се абонирате за FLLCasts.com, за да достъпите това видео

Абонирай се

 • #1635
 • 25 Jun 2020

Основни математически оператори в Python

Математическите оператори в уравненията, които можем да пишем в Python, се пишат със следните знаци:
 • " + " събиране ;
 • " - " изваждане;
 • " * " умножение;
 • " / " деление.

Има и други математически оператори, които можем да използваме, но тези са главните.

Променяне на променлива

Ето пример на програма, в която на първия ред е създадена променливата "speed" със стойност 100, а на вторият ред към нейната стойност е добавено още 200:

speed = 100
speed = speed + 200

Вместо да трябва ние да сметнем каква би била новата стойност на променливата "speed" и да и зададем да е равна на 300, тук сме написали, че желаем тя да е равна на себе си плюс 200.

Ето как изглежда примерна програма, която кара един мотор да се движи със скорост 100 за една секунда и след това да се движи със скорост 300 за още една секунда:

# Create your objects here.
ev3 = EV3Brick()
motor = Motor(Port.D)

# Write your program here.
ev3.speaker.beep() 

speed = 100
motor.run(speed)
wait(1000)

speed = speed + 200
motor.run(speed)
wait(1000)

Съкратен синтаксис

Събирането показано в горните примери "speed = speed + 100" може да се запише и по следния начин:

speed += 100

Когато запишем математическата операция преди знака "=", Python извършва тази математическа операция използвайки променливата, на която желаем да променим стойността. Същото може да се приложи и за останалите математически операции:

speed += 100
speed /= 100
speed *= 100
speed -= 100

Курсове и занятия включващи този Урок

Този Урок е използван в следните курсове и занятия.

Image for Python за EV3 LEGO Mindstorms - ниво 2
 • 39
 • 19:58
 • 93
Image for Занятие 5 - Железопътна количка
 • 4
 • 7
 • 3
 • 3d_rotation 1